Job Type: Full Time

Front End Developer

Job description มีประสบการณ์การเขียนเว็บมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี มีความเข้าใจใน HTML5, Javascript และ CSS3 ในระดับดีมาก ประสบการณ์การทำงานบน Git มีความรู้ด้านเว็บดีไซน์เบื้องต้น สามารถให้คำแนะนำในเชิงเทคนิคกับเว็บดีไซเนอร์ได้ มีประสบการณ์การใช้ CSS Preprocessor จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์การทำงาน เกี่ยวกับด้านเว็บดีไซน์ ทำ MockUp โดย AdobeXD

Read More »

Golang Developer – Mid Level

Job Description รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ Back-End Service และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Server กับผู้ใช้งาน พัฒนา Logic ควบคุม และบำรุงรักษา Database ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการจาก Front-End สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ จาก Front-End ให้เป็น Application ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Front-End ด้วยเช่นกัน

Read More »

Python Developer – Mid Level

Job Description รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ Back-End Service และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Server กับผู้ใช้งาน พัฒนา Logic ควบคุม และบำรุงรักษา Database ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการจาก Front-End สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ จาก Front-End ให้เป็น Application ที่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Front-End ด้วยเช่นกัน

Read More »

System Analyst

บริษัท ทันสมัย จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทันสมัย ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชัน ทันสมัยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น ปตท เอไอเอส และบริดจ์สโตน กำลังมองหาผู้เพื่อนร่วมงานหลายอัตรา System Analyst – นักวิเคราะห์ระบบJob Description – นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลด้านการวิเคราะห์ระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารับฟังความต้องการของลูกค้า และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ฐานข้อมูล, NFT,

Read More »