#KMCRM

Scale Up Together
with KM CRM

สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด กระตุ้นยอดขายได้มากกว่า 200%
ติดตาม Sale Pipeline ได้ง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ประหยัดต้นทุน และลดค่าเสียโอกาสได้มากกว่า 50%

Digital Transformation on KM CRM

Drive your business process with KM CRM platform.
ธุรกิจที่แข็งแกร่งเกิดจากการสร้างระบบที่แข็งแรง

22b89b24c6d-222b89b24c6d

Get the updated
Realtime Dashboard

Easy to track your business process,
Reduce silo problem by one web application.
ติดตามรายงานผ่านแดชบอร์ดได้ง่ายๆ ผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน

In-House Customer
Data Platform

Reduce Silo Problem, within center data platform. any party allow to access their information.
ลดปัญหาการเกิด Silo ด้วยการบริหารจัดการทุกภาคส่วนผ่านแอปเดียว ทีมทั้งหมดเข้าถึงคลังข้อมูลได้ด้วยรหัสของตนเอง

Customer

Integrated Management with Customer Data Platform

Sale Manager
Project Manager
Worker
Supplier
CEO

Sale&Marketing
Funnel

Track B2B Sale&Marking Funnel.
การบริหารงานสำหรับธุรกิจ B2B นั้นมีภาพใหญ่จาก Sales funnel โดยเริ่มจากที่ผู้คนเกิดการตระหนักรับรู้ เริ่มสนใจและค้นหาข้อมูล จนเกิดการประเมิน จากนั้นจึงริเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับทีมขาย จนเกิดการซื้อขายร่วมกันขึ้น เมื่อเข้าใจภาพรวมแล้วจึงปรับใช้เครื่องมือให้เหมาะกับกระบวนการ

Presale Drive
with Pipeline

Manage Presale process with Kanban Style and drive with task tracking.
เครื่องมือ KM CRM ช่วยจัดการกิจกรรมก่อนการขายด้วย Pipeline ทำให้เห็นภาพรวมร่วมกันว่ากิจกรรมก่อนการขายนั้นอยู่ในระยะใดของ Funnel 

Sale Drive
with Contract

While win deal. it's easy to attached contract in each sale's quotation. use this refer to project management process.
เมื่อเกิดการขายขึ้นเครื่องมือสามารถอัพโหลดเอกสารสัญญาให้เข้ากับ Deal นั้นๆ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินโครงการ

After Sale Drive
with Project Management

Project manager and team able to track task of each deal with project management process with task or Kanban style.
ผู้จัดการโครงการและทีมสามารถเข้าถึงเอกสารและกลุ่มงานที่ต้องส่งมอบให้กับลูกค้า เมื่องานใดๆเสร็จแล้วสามารถปรับสถานะงานได้

Easy to track
on Customer View

While you add customer to KM CRM system. customer able to view their project percentage status. And they able to collaborate to your team with KM CRM.
ในมุมมองของลูกค้าสามารถมองเห็นสถานะงานที่จะส่งมอบ และเห็นความก้าวหน้าของงานรวมถึงลูกค้าสามารถสื่อสารกับทีมงานได้ ช่วยรักษาความสัมพันธ์ภายในทีม

Blueprint Drive
with Knowledge Based

While your organization apply ISO Standard. the blueprint process is necessary. team able to upload their document or file to Knowledge based and share to another worker for applying their knowledge.

Support with
Ticket System

while project is delivered to customer, team also able to use ticket support for help customer in special case.
เมื่อโครงการถูกส่งมอบให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถเปิด ticket เพื่อสื่อสารกับทีมงาน ช่วยสร้างโอกาสในการขายในภายหลัง

Amazing Features

A small features build in center web application which help to perform your business process.

Easy Integrate on Website with subdomain console

A little thing can makes the big difference. try demo. and here are our integrated website to KM CRM.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Meet Our Team

We believe our KM CRM tools will help to scale up your business. let's grow up together.

0 +

Support Given

0 +

Clients Rating

0 M +

Money Saved

0 +

Happy Clients

Frequently Asked Questions

มี Demo ระบบให้ทดลองใช้ 

kmdemo.tansamai.tech

โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ 

 1. Work คนทำงาน
 2. Supplier 
 3. Manager
 4. Administrator 

สามารถทดลองใช้งานได้ในเมนู Demo 

ในกรณีซื้อแบบ Lifetime License และติดตั้ง On Premise จะไม่จำกัดจำนวน User ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Server ที่ใช้ได้

 

แต่หากเช่า Cloud Server ราคา User ละ 1,500 บาท ต่อคน ต่อปี

องค์กรที่มีลักษณะการทำงานแบบ Project เช่น 

 • Media Agency
 • Content Agency
 • Graphic House
 • UX/UI Agency
 • IT Solution
 • Software House
 • Architecture

ในกรณีทำงาน On Cloud ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่อง ฃองบริษัท Hostneverdie

**กรณีลูกค้าต้องการย้ายข้อมูลจาก On Cloud ไปยังเซิฟเวอร์ของลูกค้า สามารถติดต่อขอเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นแบบ On Premise จากนั้นทีมงานจะดำเนินการให้ภายใน 3 วันทำการ

Server Specification

 • CPU 2 Core 
 • RAM 2 GB 
 • SSD Stoage 5 GB (at least)
 • PHP 7.4.33 (minimum)
 • SQL DB (MariaDB or Mysql)

** กรณีซื้อแพ็กเกจ On Cloud จะใช้เซิฟเวอร์ของทางบริษัท

 1. เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับองค์กร
 2. สั่งซื้อโปรแกรมและชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต
 3. ทีมงานจะดำเนินการติดตั้ง KM CRM ภายใน 24-48 ชั่วโมง
 4. ลูกค้าจะได้รับอีเมล และรหัสการเข้าใช้ระบบ Project flow ภายหลังจาก DNS อัพเดทเสร็จสิ้น
 5. ดำเนินการเริ่มต้นใช้งาน

Special Price

KM CRM

4,500฿ / Year
 • Access All Function
 • Custom Domain
 • 50 GB of storage space
 • Unlimited Bandwidth
 • Ticket Support
 • 3 Users (1,500 Baht per user)

KM CRM Lifetime License

200,000฿ / License
 • Access All Function
 • Custom Domain
 • Up to storage space of server
 • Unlimited Bandwidth
 • Ticket Support
 • Unlimited Users