บริษัท ทันสมัย จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทันสมัย ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ 
ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชัน ทันสมัยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำ
ของประเทศ เช่น ปตท เอไอเอส และบริดจ์สโตน กำลังมองหาผู้เพื่อนร่วมงานหลายอัตรา

System Analyst – นักวิเคราะห์ระบบ
Job Description – นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลด้านการวิเคราะห์ระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
รับฟังความต้องการของลูกค้า และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ฐานข้อมูล, NFT, Blockchain, Web3, ฯลฯ
นำเสนอให้กับลูกค้า และตรวจสอบ Workflow ที่ได้ออกแบบมาให้เป็นไปตามระบบที่ลูกค้าต้องการ

Job Specification 
– รวบรวมความต้องการของลูกค้าร่วมกับทีมขาย
– วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบ Workflow ตามมาตรฐาน UML
– สร้าง use case, data flow diagram, class diagram, Swim-lane (business process), ER diagram.
– ออกแบบ UX/UI เบื้องต้น (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– รวบรวมและเขียนเอกสารความต้องการของระบบ (Software Requirements Specification – SRS)
– นำเสนอผลลัพธ์การวิเคราะห์ และยืนยันกระบวนการร่วมกันกับลูกค้า
Benefit
– Salary ตามแต่ตกลง
– ค่า Certificate 
– ค่าน้ำมัน

Job Category: Business Development
Job Type: Full Time
Job Location: Samut Prakarn
Based Salary: 25000-50000

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx