Tansamai x Chulalongkorn – AI Listening Platform ARESM

ทันสมัยได้เปิดตัวงานวิจัยระบบ Social listening และได้ตีพิมพ์วารสาร CCCIS 2020: Proceedings of the 2020 International Conference on Computer Communication and Information Systems โดยงานวิจัยดังกล่าวได้มุ่งถึงการเก็บความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาก Twitter และจำแนกรายการข้อความดังกล่าวให้เป็นรายการความต้องการโดยใช้อัลกอริทึมของ Naiive Bays ซึ่งให้ความแม่นยำในการจำแนกมากกว่า 70%

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

Knowledge Management

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขันสูงสุด การจัดการความรู้ คือเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคน

ทำไมต้องใช้ Django

หลาย ๆ คนเมื่อเริ่มศึกษาภาษาไพธอนและกำลังต้องการต่อยอดและประยุกต์ใช้งาน หลังจากที่มีพื้นฐานไพธอนกันมาบ้างแล้ว และกำลังมองหาเฟรมเวิร์คดี ๆ ในงานด้าน web develoopment สักตัว ซึ่งไพธอนก็มีเว็บเฟรมเวิร์คยอดนิยมอยู่หลายตัว Popular Python web frameworks Django Flask FastAPI บทความนี้ขอนำเสนอ Django ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่สาวกไพธอนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะว่าได้รับความยอดนิยมสูงที่สุดของไพธอนในการพัฒนาเว็บ วันนี้มาดูกันครับว่า มีเหตุผลอะไรบ้างทำไมเราถึงต้องเลือก Django มันมีดีอะไรหนักหนา !! 

Tansamai x The smart – Business Network International.

ทันสมัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเดอะสมาร์ท เครือข่ายสมาคมธุรกิจระดับประเทศ (Business Network International) โดยมุ่งนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพให้กลุ่มธุรกิจระดับประเทศ

Tansamai – E Learning free for developer

ทันสมัยเปิดตัวระบบ E-learning เพื่อให้นักพัฒนาได้เข้ามาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุด โดยระบบ E-learning ได้เปิดให้นักพัฒนาได้เรียนรู้ฟรีตลอดชีพ ผ่านแพลตฟอร์ม learn.tansamai.tech

Tansamai x After miracle – Virtual Events Smart SME Expo

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2021 ได้มีการเปิดตัวระบบ Virtual Event สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งพัฒนาโดยทีมทันสมัย จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายผ่านทางออนไลน์ได้ ทางเข้ากิจกรรม Virtual Event – http://virtual.smartsme.co.th