Job Category: Business Development

System Analyst

บริษัท ทันสมัย จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทันสมัย ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชัน ทันสมัยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น ปตท เอไอเอส และบริดจ์สโตน กำลังมองหาผู้เพื่อนร่วมงานหลายอัตรา System Analyst – นักวิเคราะห์ระบบJob Description – นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลด้านการวิเคราะห์ระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารับฟังความต้องการของลูกค้า และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ฐานข้อมูล, NFT,

Read More »