Job Location: Samut Prakarn

System Analyst

บริษัท ทันสมัย จำกัด ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีทันสมัย ออกแบบพัฒนาเว็ปไซต์ ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงโมบายแอปพลิเคชัน ทันสมัยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น ปตท เอไอเอส และบริดจ์สโตน กำลังมองหาผู้เพื่อนร่วมงานหลายอัตรา System Analyst – นักวิเคราะห์ระบบJob Description – นักวิเคราะห์ระบบ ดูแลด้านการวิเคราะห์ระบบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารับฟังความต้องการของลูกค้า และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ฐานข้อมูล, NFT,

Read More »

UX/UI Designer

Job Description – ออกแบบงานตามหลักการออกแบบ UX/UI Design และ Design Thinking  – รับ Requirements และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อคิด Concept ภาพรวมของเว็บไซต์ – ร่วมวางแผนและเสนอแนวคิดร่วมกับทีม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าตรงกัน – ออกแบบ Prototype และออกแบบ Layout อย่างเหมาะสม

Read More »