เชื่อมต่อข้อมูลทุกแผนก ณ จุดศูนย์กลาง

ทันสมัยได้นำระบบ Yetiforce ERP CRM มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของคนไทย ทำให้ระบบง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลในแต่ละแผนกเชื่อมโยงกัน ณ ศูนย์กลาง ง่ายต่อการจัดการ ทำให้สามารถทำนายอนาคต ผ่านการอ่านค่ากราฟ ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลในแผนกต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

จัดการงานขายอย่างมืออาชีพ

ระบบ Yetiforce - ERP CRM มุ่งเน้นจัดการการขายอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นตั้งแต่โอกาสที่เกิดขึ้นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สร้างเป็นรายงานการเข้าพบลูกค้า สร้างใบเสนอราคา และสร้างใบยืนยันการขาย รวมถึงการส่งงานไปยังแผนกโอเปอเรชันอื่นๆภายในองค์กร

ทำงานขายอย่างเป็นระบบ

พนักงานขายแต่ละคนสามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนตัว รวมถึงการรับรู้ KPI ของตนเองผ่านรายงานการขายและ Sale funnel ของตนเอง ทำให้พนักงานขายแต่ละคน รักษายอดสถิติ ส่งผลให้พนักงานขายสามารถรักษามาตรฐานการขายของตนเองเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ

ภายหลังจากกิจกรรมการขายเกิดขึ้น กลุ่มงานต่างๆจะเกิดขึ้นภายในระบบบริหารโครงการ(ในกรณีงานขายแบบโครงการ) ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงานให้แก่ทีมงาน ผ่านระบบ ไมล์สโตน งาน และโครงการได้ ทำให้เห็นภาพรวมของโครงการ สร้างมาตรวัดป้องกันความล่าช้าของการทำกิจกรรมภายในโครงการได้

จัดการตารางงานผ่านศูนย์กลาง

การบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ผ่านเทคโนโลยี Big data ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนก สมาชิกแต่ละคนสามารถตรวจสอบตารางงานข้ามแผนกได้ผ่านตารางงานอย่างเป็นระบบ ลดการใช้กระดาษ และการสื่อสารที่ผิดพลาด

วางแผนกลยุทธิ์ตามมาตรฐาน ISO

นอกจากนี้ระบบ Salekit – ERP CRM ยังมีฟีเจอร์สนับสนุนการใช้มาตรฐาน ISO ผ่านทางระบบ Knowledge management ทำให้ที่ปรึกษาธุรกิจสามารถเพิ่มกลุ่มความรู้ หรือเทมเพลตที่ใช้ตามมาตรฐาน ISO เข้าสู่ระบบ ทำให้การรันเลขเอกสาร การทวนสอบเอกสาร เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เชื่อมต่อการแจ้งเตือนผ่านไลน์

Salekit – ERP CRM ยังสนับสนุนการเชื่อมต่อ API ผ่านไลน์ ทำให้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในระบบ Salekit สามารถแจ้งเตือนใน Line notification นอกจากนี้ยังใช้ในกรณีแจ้งเตือนเร่งด่วน เช่น ยอดขายต่ำกว่ามาตรฐานที่ตั้งค่าเอาไว้ หรือ กรณีมีการส่งมอบงานภายในโครงการ เป็นต้น

ทำนายยอดขายผ่านกราฟ

ข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนก สามารถนำไปสร้างกราฟประเภทต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟกรวย กราฟพาเรโต ซึ่งกราฟต่างๆเหล่านี้ทำให้เจ้าของกิจการเข้าใจองค์กรของตนเอง และสามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไปได้ โดยทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนกราฟต่างๆได้ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ

คำถามที่ถูกถามบ่อย

Yetiforce CRM เป็นระบบ CRM สัญชาติเยอรมัน เหมาะสำหรับการรวบรวมข้อมูลแบบศูนย์กลาง 
ทั้งยังมีฟีเจอร์สำคัญให้เล่นมากมาย เช่น การสร้างแดชบอร์ดได้ด้วยตัวเอง การปรับฟิลต่างๆในระบบด้วยตัวเอง
มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ในหลากหลายสถานการณ์ สนับสนุนทั้งมุมการขาย การบริหารโครงการ อีกด้วย

Yetiforce นั้นมีเอกลักษณ์ด้านการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) โดยผู้ใช้สามารถออกแบบ แบบฟอร์มที่ต้องการเก็บข้อมูลได้ด้วยตนเอง
และนำข้อมูลที่เก็บได้นั้น แสดงผลในส่วน Virtual Desk ซึ่งสนับสนุนการประมวลผลแบบ Big Data
เบื้องหลังของระบบ Yetiforce นั้นออกแบบให้สามารถรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ ได้มากกว่า 100,000 รายการต่อ 5 วินาที

ระบบ Yetiforce นั้นออกแบบให้ข้อมูลส่วนต่างๆสามารถทำงานได้ในรูปแบบ Rest API 
ในกรณีนี้ สามารถเขียนโปรแกรมแบบ Third Party และเรียกข้อมูล อีเมล เบอร์โทร นำไปใช้ทำการตลาดแบบ Re-marketing ได้

นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการขายซ้ำ โดยแสดงข้อมูลการขายในรูปแบบปฏิทินอีกด้วย

Yetiforce CRM ช่วยจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ ทำให้ทราบว่าช่วงเวลาไหน เทรนด์ (Sale Forecast)
ของการขายเป็นอย่างไร และนำข้อมูลดังกล่าวไปผลักดันทีมให้เร่งนำเสนอขาย ทำให้เป้าหมายในภาพรวมนั้นถูกผลักดันอย่างมีคุณภาพ

Sale Forecast เป็นการทำนายยอดขาย จากการอ่านกราฟ
ซึ่งระบบ Yetiforce สนับสนุนกราฟ โดยแสดงกราฟย้อนหลังได้มากที่สุดถึง 10 ปี

การขายในยุคเก่าอาจจะประสบความสำเร็จด้วยการคาดเดาและอารมณ์ แต่จุดอ่อนของการขายลักษณะนี้คือยอดขายมีการขยับขึ้นลงสูงมาก
จึงมีแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งใช้การบันทึกค่าย้อนหลัง และสร้างเป็นกราฟ และทำนายยอดขายจากกราฟ เรียกว่า Sale forecast
การใช้วิธีนี้ ทำให้การประเมินยอดขายนั้นแม่นยำกว่าการประเมินโดยไม่ใช้ข้อมูลใดๆเลย

Facebook Ads ใช้สำหรับยิงโฆษณา โปรโมทแบรนด์ ทำให้ลูกค้าสนใจ และหันมาซื้อสินค้า 

Yetiforce CRM ใช้สำหรับบันทึกโอกาสการขาย ประวัติการขาย การขายซ้ำ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาทำนายยอดขาย รวมถึงใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อขายซ้ำในอนาคตด้วย

เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท เช่น Email Marketing, Cold call marketing. 

ควรเริ่มใช้ระบบตั้งแต่ยังไม่มีเซล เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง
และเริ่มเก็บข้อมูลลูกค้าไปอย่างเป็นระบบ

ติดต่อเซลเพื่อประเมินธุรกิจ

Yetiforce CRM ให้บริการในรูปแบบ Software as a sevice โดยให้เช่ารายปี ปีละ 80,000 บาท ไม่จำกัดผู้ใช้งาน

สนใจ Yetiforce ERP CRM

ลงทะเบียน เพื่อทดลองติดตั้งระบบ Yetiforce ERP CRM สำหรับคนไทยฟรี 7 วัน